อัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา และที่พักอัมพวา พร้อมด้วยนานาสาระมากมายกับ AmphawaGuide.com™
  • facebook

วัดเขายี่สาร

Blog AmphawaGuide.com ขอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงอัมพวา อีกสักหนึ่งที่ โดยสถานที่ท่องเที่ยวแห่้งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ วัดที่ Blog Amphawaguide.com แนะนำกันขะชื่อว่า”วัดเขายี่สาร”

วัดเขายี่สาร เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยมีลักษณะที่ค่อนข้างแปลก คือ เป็นวัดที่มีพระวิหารที่มีลักษณะ บนยอดเป็นรูปเรือ โดยวัดเขายี่สารแห่งนี้ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่บ้านเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร

วัดเขายี่สาร

วัดเขายี่สาร เป็นวัดที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งเป็นองค์ประธานของวัด พระมณฑปและบานประตูสลักไม้ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย นับเป็นงานศิลปะที่มีความประณีตศิลป์ชั้นสูง พระอุโบสถบูรณะใหม่ประดิษฐ์ลวดลายปูนปั้นด้วยฝีมือช่างเมืองเพชร ภายในมีภาพจิตรกรรมฝีมือเดิม บานหน้าต่างเป็นรูปบุคคลในพงศาวดารจีน ถ้ำพระนอนประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีนิ้วพระบาทเก้านิ้ว นอกจากนี้ด้างล่างยังมีศาลประดิษฐานหลวงพ่อปู่ศรีราชามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป มีงานนมัสการหลวงพ่อปู่กลางเดือนอ้ายของทุกปี

ที่วัดเขายี่สาร ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งคือ พิพิธภัณฑ์วัดเขายี่สาร โดยตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขายี่สาร โดยใช้อาคารศาลาการเปรียญของวัดเป็นพิพิธภัณฑ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนยี่สารที่มีความสำนึกในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น ชุมชนยี่สารเป็นชุมชนโบราณร่วมสมัยกับการเกิดกรุงศรีอยุธยา มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เรื่องราวเหล่านี้เป็นจนข้อมูลสำคัญที่น่าศึกษา หาค้นคว้าได้จากพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร อาคารชั้นล่างจัดแสดงภูมิปัญญาบ้านเขายี่สาร ชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน เครื่องมือผลิตยาสมุนไพร เครื่องใช้ไม้สอยของชาวบ้านในชุมชน ชั้นบนจัดแสดงภาชนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวชุมชนเขายี่สาร

หลังจากดูข้อมูลของวัดเขายี่สารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หวังว่าทุกท่าน น่าจะลองไปเที่ยวสถานที่จริงที่วัดเขายี่สารกันบ้าง หากใครไปไม่ถูกอย่างไร สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.amphawaguide.com ดูได้ครับ

แล้วพบกับสถานที่ท่องเที่ยวอัมพวา และหลากหลายโฮมสเตย์ รีสอร์ท ที่พักอัมพวา ที่ Blog AmphawaGuide.com

Google+