อัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา และที่พักอัมพวา พร้อมด้วยนานาสาระมากมายกับ AmphawaGuide.com™
  • facebook

AmphawaGuide.com

เว็บไซต์ AmphawaGuide.com ที่ทุกๆท่านได้เห็นอยู่นี้ จริงๆแล้วมีที่มาครับ อาจจะไม่ได้มีที่มาที่แปลก หรือแตกต่างกับเว็บไซต์อื่นๆอะัไรมากนัก แต่เว็บไซต์นี้ได้เกิดจากความตั้งใจอันมุ่งมั่นของทีมงาน และความต้องการนำเสนอข่าวสาร และเรื่องราวต่างๆ, ประวัติ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของอัมพวา รวมทั้งที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวอัมพวา ได้เป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ชมเว็บไซต์ได้เข้าถึงและสั่งจองที่พักอัมพวา

เว็บไซต์ AmphawaGuide.com ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วงเดือนธันวาคม ปี 2553 โดยก่อตั้งขึ้นจากทีมงานที่เป็นคนอัมพวาอย่างแท้จริงโดยกำเนิด ซึ่งอาจจะแตกต่างกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นผู้ที่มาต่างถิ่น แล้วเกิดความประทับใจในอัมพวาจึงกลับไปทำเว็บไซต์  โดยทีมงาน AmphawaGuide.com ได้เห็นว่า อัมพวาเป็นอำเภอเล็กๆที่เป็นเอกลักษณ์ในหลายๆด้านที่น่าสนใจ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวจากในประเทศ และต่างประเทศ และกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ทางทีมงาน Amphawaguide.com จึงต้องการนำเสนอมุมมองของคนอัมพวา ข้อมูลการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำอัมพวา, อุทยาน ร.2, โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์, ค่ายบางกุ้ง และอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวอัมพวา  รวมทั้งทาง AmphawaGuide.com ได้มองเห็นว่า อัมพวามีที่พักหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทอัมพวา, โฮมสเตย์อัมพวา อยู่เป็นจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ ทางทีมงานจึงมีความต้องการให้เว็บไซต์ เป็นแหล่งศูนย์รวมของการจองที่พักอัมพวาทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการกับผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ได้เลือกดูข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าพัก และสั่งจองห้องพัก และมีวัตถุประสงค์คือ ต้องการเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่พักอัมพวา และผู้ประกอบการค้าขายสินค้า และอาหารในตลาดน้ำอัีมพวา และทุกๆร้านค้าในอัมพวา

ในส่วนของ Blog อัมพวาไกด์ดอทคอม จะเป็นส่วนที่นำเสนอข้อมูล และข่าวสารในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอัมพวา และข่าวสารของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการ Update ข้อมูล เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของทางเว็บไซต์ ให้ทันกับยุค ทันสมัยกับข่าวคราวของอัมพวา และจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งขอเป็นอีกพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของอัมพวา และในส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม หากต้องการส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สามารถติดต่อ และส่งข้อมูลข่าวสารได้ที่ contact@amphawaguide.com

Google+