อัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา และที่พักอัมพวา พร้อมด้วยนานาสาระมากมายกับ AmphawaGuide.com™
  • facebook

“อัมพวาหาย”

วันนี้ Blog AmphawaGuide.com มีงานประชาสัมพันธ์มานำเสนอให้กับท่านผู้อ่านที่สนใจจะมาท่องเที่ยวอัมพวา ในบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันวันนี้ กับงานนิทรรศการศิลปะที่ชื่อว่า”อัมพวาหาย” หากฟังดูจากชื่อแล้วอาจจะเกิดข้อสงสัยกับชื่อที่เป็นคำถามว่าอัมพวา ในวันนี้ยังคงความงดงามอยู่หรือไม่ หากงดงาม งดงามอย่างไร ยังมีมนต์เสน่ห์คงเดิมหรือไม่ ส่วนอัมพวาหาย มีอะไรหายไปจากอัมพวา หรืออัมพวาของคนไทยกำลังจะหายไป ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นในวันที่  15-23 กันยายน 2555 นี้ ณ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยงานนิทรรศการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดน้ำอัมพวา ให้เป็นบทเรียนหรือข้อเสนอแนะแก่สังคมวงกว้างในด้านการปกป้องแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาปกป้องรักษาท้องถิ่น

ภาพประชาสัมพันธ์งานอัมพวาหาย และงานโอ อัมพวา นี่หนางามจริง...หรือ?

ภาพโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์งานโอ อัมพวา นี่หนางามจรง…หรือ? และงานนิทรรศการภาพถ่าย”อัมพวาหาย”

 

ที่มา : http://www.facebook.com/PrachakhmKhnRakMaeKlxng

อย่าลืมนะครับ มาเที่ยวกัน และมาชมนิทรรศการภาพถ่ายสวยๆ และแวะมาเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวากันต่อ และมาตามหาคำตอบกันครับ กับที่เค้าว่า”อัมพวาหาย” มีอะไรหายไปจากอัมพวา และอัมพวาหายไปไหน แต่ Blog AmphawaGuide.com เชื่อว่า “อัมพวา”ไม่สามารถเลือนหายไปจากชาวบ้าน2 ริมฝั่งคลองอัมพวาไปอย่างแน่นอนครับ

สามารถพบกับข่าวสารอัมพวา และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอัมพวาได้ที่ Blog แห่งนี้ครับ

Google+